ଘରେ ସୁନ୍ଦର ହେବାର ଚାରୋଟି ଉପାୟ |

ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ | ତେଣୁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ୍ | କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଲରକୁ ଯାଇ ଚର୍ମର ଯତ୍ନ ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେତୁ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି | ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରେ | ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଭେଦଭାବ କରିବାକୁ ପଡିବ | ମୁଖ ଏବଂ ସ୍କ୍ରବ୍ ମୃତ ଚର୍ମ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରେ |

ମୁଖ ସ୍କ୍ରବ୍ |

ଘରେ ତିଆରି ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ସ୍କ୍ରବ୍ ନାହିଁ | ଏହାକୁ ପ୍ରତି ତିନି ଦିନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ମର ପ୍ରକାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତେଲିଆ ତ୍ୱଚା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ବାର୍ଲି ମଇଦାକୁ ମଲବେରି ମଇଦା, ମିଣ୍ଟ ରସ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ | ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କିମ୍ବା ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ପାଇଁ ଦହିକୁ ବାର୍ଲି ମଇଦା ସହିତ ମିଶାଇବା ଉଚିତ୍ | ଏଥିରେ ଟିକେ ମହୁ ମିଶାଯାଇପାରିବ |

ପାଦ ସ୍କ୍ରବ୍ |

ପେଲେଟରୁ ମୃତ ଚର୍ମକୁ ବାହାର କରିବାରେ ପୁମିସ୍ ପଥର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ | ସ୍କ୍ରାପରକୁ ଲମ୍ଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ | ବୁଲେଟର ଚର୍ମ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ | ଯଦି ଗୋଡ ଖରାପ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ | ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ କ୍ରିମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣର କଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ। ପେଡିକ୍ୟୁର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଗରମ ମହମ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ |

ପୁମିସ୍ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଚର୍ମକୁ ଶୁଖିଲା ରଖିବା ଉଚିତ୍ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ୟୁମିସ୍ ପଥର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସଫା କରିବା ସହଜ ଅଟେ | ଚର୍ମକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ମୃତ କୋଷଗୁଡିକ ସହଜରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ | ତା’ପରେ ପାଦକୁ ଶୁଖାଇ ଫୁଟ କ୍ରିମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ | ଆଲଫା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ଏସିଡ୍ ସହିତ ଫୁଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ | ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମରେ ଥିବା ମୃତ କୋଷ କମିଯାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |

ହେୟାର କେୟାର |

ଭଲ୍ୟୁମାଇଜ୍ ମୋଜ୍ ଜେଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ କେଶକୁ ତୁରନ୍ତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ଏହା କେଶ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ | ଏଥିରେ ଥିବା ମଦ୍ୟପାନ କେଶର କୋମଳତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ କେଶ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ | ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାମ୍ପୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ | ମଦ୍ୟପାନମୁକ୍ତ ଏବଂ ଜଳ ଭିତ୍ତିକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ କେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

ମେହେନ୍ଦି ପରି ଘରୋଇ ପ୍ୟାକ୍ କେଶକୁ ହାଲୁକା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେବା ଉଚିତ୍ | ହେୟାର କଣ୍ଡିସନର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି | ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କିମ୍ବା 10 ଦିନରେ ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କେଶରେ ଶୁଷ୍କତା ଦେଖାଯାଏ |

ଚର୍ମ ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କରିବା |

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ଲିଚରେ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ତ୍ୱଚା ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିଥାଏ | ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେତୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ | ଚର୍ମ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଇଁ ବ୍ଲିଚିଂ ମଧ୍ୟ କିଣାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ନାହିଁ | କିଛି ମହିଳା ଏହାକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏବଂ କିଛି 15 ଦିନ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି | ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲିଚିଂ ଚର୍ମକୁ ଶୁଖାଇଥାଏ।

ସେହିଭଳି ପୋଟାସିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ | ସମାନ ପରିମାଣର ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ମହୁ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ଲିଚିଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ | ଦାନ୍ତ ବ୍ଲିଚ୍ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ | କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଡାଳିମ୍ବ ରସ, ଟମାଟୋ, କୋଲା, ଚା-କଫି ଇତ୍ୟାଦି ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |

 

Related post

News in English